• Sağlık Merkezi İçmimarisi
    • Hastane, klinik içmimarisi
    • Antalya'nın Tasarım Parkı
    • Antalya'da tasarımın tasarımcının ortak bir galerisi, atölyesi
    • Yatak odası içmimarisi
    • Kişilere ve mekana özel yatak odaları tasarımları

İçmimarlar odası antalya şubesi açıldı

 

 

TMMOB İçmimarlar Odası Bünyesinde Antalya Şubesi açılışı 18.06.2011 saat 16.30’da, Şubenin “ Bülent Ecevit Bulvarı Şef Apartmanı No 236 Daire 5” adresin de gerçekleşti.

 

TMMOB İçmimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Külahçı’nın ev sahipliğini yaptığı açılış, Antalya Vali Yardımcısı Fuat Ergun. İl emniyet müdürü Dr. Ali Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi İçmimari ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Güzel, Öğr. Grv. Esma Civcir, Öğr. Grv Aydın Uçar, Oda 2.Başkanı Öğretim görevlisi Rahmi Hocaoğlu, İl dışından Genel merkez Temsilcisi Abdullah Alkan, İzmiri temsilen Şube Başkanı Filiz Ultav Karavaş, İstanbul Şube Başkanı Adil Öngel, Bodrum Temsilcisi Turhan Tektürk katılımları ile İçmimar Üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Antalya da Açılan İçmimarlar Odası Şubesi Başkanlığını Y.İçmimar G.Hakan Külahçı, 2.Başkanlığını İçmimar M.Rahmi Hocaoğlu, Şube Sekreterliğini İçmimar Nazan Civelek Eşmeli, Şube Saymanlığını İçmimar İlker Biner,  Üyeler, İçmimar Buket Şanlılar Özcan, İçmimar Y.Burak Akay, İçmimar Pınar Aydındoğan, içmimar Elif Genç, içmimar Serkan Eşmeli, içmimar Kadir Ömeroğlu, içmimar Kibare Kaçar, içmimar Reyhan Asil ve içmimar Hünkar Gündoğmuş yürütmektedirler.

Oda başkanı Hakan Külahçı Kültür ve Turizmin Başkenti Antalya’da Turizmin vazgeçilmez unsurları turizm tesislerinin tasarım, donanım, çevre ve ilginç konseptlerle cazip hale getirilmesinde Akdeniz Üniversitesi İçmimari ve Çevre Tasarımı Bölümünün olmasının, mezunlarının meslek haklarını koruması ve hizmet sektöründe meslek etiğinin korunması, meslek örgütlenmesinin Antalya’da oluşmasından memnuniyetini belirtti. Bu açılışı önemli bir adım olarak değerlendirdi.

-